Obavijest o mogućoj promjeni datuma ispostave računa za plin

Sukladno izmjenama i dopunama Općih uvjeta opskrbe plinom i Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava od strane HERA-e, koje su u primjeni od 1. listopada 2021., propisana je promjena roka dostave stanja vaših plinomjera od strane distributera. Zbog toga postoji mogućnost da ćemo vam, počevši od studenog 2021., račune za prethodni mjesec moći ispostavljatii tek nakon 20. u tekućem mjesecu.

Mjesečno očitanje svoga plinomjera i dalje nam možete dojaviti pozivom na besplatni broj 0800 8771 ili putem obrasca, u razdbolju od 26. do 1. datuma u mjesecu.