Uvjeti korištenja mobilne aplikacije MojE.ON i E.ON Programa vjernosti

1. OPĆE ODREDBE

Ovim Uvjetima korištenja mobilne aplikacije MojE.ON i E.ON Programa vjernosti (dalje u tekstu: Uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima trgovačka društva E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 81103558092 i E.ON Plin d.o.o., Capraška ulica 6, OIB: 14555304503 (dalje u tekstu zajedno: E.ON) omogućavaju i reguliraju korištenje mobilne aplikacije Moj E.ON i članstva u E.ON Programu vjernosti kroz navedenu aplikaciju.

Svaka fizička osoba koja je s E.ON-om sklopila ugovor o opskrbi električnom energijom iz kategorije kućanstvo i/ili ugovor o opskrbi plinom iz kategorije kućanstvo (dalje u tekstu: kupac) može postati korisnik mobilne aplikacije MojE.ON i član E.ON Programa vjernosti.

Korisnici aplikacije i članovi Programa vjernosti obvezni su upoznati se s odredbama ovih Uvjeta, kao i s ostalim dokumentima na koja se Uvjeti pozivaju.

Mobilna aplikacija MojE.ON i sudjelovanje u E.ON Programu vjernosti omogućava se kupcima bez naknade.

2. REGISTRACIJA U MOBILNOJ APLIKACIJI MojE.ON

Članstvo u E.ON Programu vjernosti stječe se registracijom kupca u mobilnoj aplikaciji MojE.ON koju je moguće preuzeti putem „Trgovine Play“ za Android mobilne uređaje i putem „App Store“ za IOS mobilne uređaje. Registraciju korisničkog računa mogu izvršiti postojeći aktivni kupci E.ON-a u svrhu pristupa i korištenja personaliziranog sadržaja i raspoloživih usluga putem mobilne aplikacije MojE.ON. Osobe koje nisu kupci E.ON-a i/ili kupci koji ne prihvate ove Uvjete korištenja neće biti u mogućnosti kreirati korisnički račun niti koristiti personalizirani sadržaj Moj E.ON mobilne aplikacije.

Registracija kupca u mobilnoj aplikaciji MojE.ON predstavlja kreiranje vlastitog korisničkog računa s lozinkom i prihvaćanja odredbi ovih Uvjeta. Prilikom postupka registracije, kupac će zaprimiti aktivacijsku lozinku na e-mail adresu koju upisuje prilikom početne registracije u mobilnu aplikaciju te je takvu lozinku nakon aktivacije dužan promijeniti, vodeći računa o sigurnosti iste.

Ako kupac ima problema prilikom registracije ili prijave na mobilnu aplikaciju MojE.ON ili zaboravi lozinku, pomoć za registraciju ili prijavu ili nove podatke može zatražiti putem besplatnog broja 0800 8777 ili e-mailom na info@eon.hr.

Nakon uspješnog postupka registracije, kupac postaje korisnik mobilne aplikacije MojE.ON te član E.ON Programa vjernosti koji pruža prikaz osobnih podataka kupca, online pregled računa i uplatnica za opskrbu električnom energijom i/ili plinom, plaćanje računa putem platnih kartica, pregled potrošnje električne energije i/ili plina u proteklim razdobljima, pregled podataka o ugovorima i tarifnim modelima, mogućnost dostave stanja brojila električne energije i/ili stanja plinomjera kroz program, skupljanje bodova unutar programa, pregled skupljenih bodova te korištenje i zamjenu bodova za pogodnosti.

Svaki korisnik mobilne aplikacije MojE.ON ima pravo na kreiranje jednog korisničkog računa te preuzima odgovornost za korištenje istog. Podaci koje E.ON skuplja od korisnika aplikacije su:

  1. Ime i prezime
  2. Šifra obračunskog mjernog mjesta (OMM)
  3. Datum rođenja
  4. Adresa stanovanja
  5. E-mail adresa
  6. Telefon ili mobitel

Podaci se skupljaju kako bi se omogućio pristup aplikaciji i korisničko iskustvo unutar same aplikacije. U slučaju da kupac ima više aktivnih ugovora (OMM-ova) na E.ON opskrbi struje ili plina, dovoljno je da se upiše samo jedan aktivan OMM, a aplikacija će mu prikazati sve aktivne ugovore koji mu pripadaju. Nije potrebno upisivati svako mjerno mjesto zasebno, dovoljno je samo jedno aktivno mjerno mjesto.

E.ON se obvezuje članu Programa vjernosti izdati elektroničku karticu za skupljanje bodova unutar MojE.ON mobilne aplikacije.

3. ČLANSTVO U E.ON PROGRAMU VJERNOSTI

Uspješnom registracijom u mobilnoj aplikaciji MojE.ON korisnik postaje i član E.ON Programa vjernosti. Članstvo u E.ON Programu vjernosti, skupljanje bodova i preuzimanje pogodnosti isključivo je vezano za bilo koji aktivni ugovor o opskrbi električnom energijom iz kategorije kućanstvo i/ili ugovor o opskrbi plinom iz kategorije kućanstvo.

Član E.ON programa vjernosti ostvaruje bodove za određene aktivnosti unutar samog programa. Skupljene bodove član može zamijeniti za određene pogodnosti, što je moguće sve dok je kupac E.ON-a. Gubitkom statusa aktivnog kupca E.ON-a neiskorišteni bodovi člana se trajno brišu po isteku 90 dana od promjene statusa.

Aktivnosti za koje se ostvaruju bodovi, trenutno stanje bodova i moguće pogodnosti za postojeće stanje bodova opisane su i navedene u Pravilima programa vjernosti, koja se nalaze unutar mobilne aplikacije MojE.ON i  na internet stranicama eon.hr.

E.ON zadržava pravo u svako doba promijeniti nagrađivanje aktivnosti količinom bodova koja se ostvaruje za određene aktivnosti, aktivnostima za koje se bodovi ostvaruju, kao i vrstama pogodnosti. O navedenome će član E.ON Programa vjernosti biti pravovremeno obaviješten putem mobilne aplikacije MojE.ON.

Svaka pogodnost vrijedi određeni broj bodova. Svi skupljeni bodovi mogu se na zahtjev člana zamijeniti za jednu ili više pogodnosti koje se u tom trenutku nalaze u ponudi E.ON-a unutar korisničkog računa mobilne aplikacije MojE.ON.

Pogodnosti su neprenosive i može ih iskoristiti samo član E.ON Programa vjernosti koji je bodove ostvario.

Identifikacijom člana kroz mobilnu aplikaciju MojE.ON te zamjenom bodova putem iste, izabrana se pogodnost, ako je riječ o umanjenju računa, članu programa automatski evidentira u obračunskim podacima i na računima, a ako se radi o drugoj vrsti pogodnosti, ista se šalje preporučenom pošiljkom na kućnu adresu člana naznačenu u korisničkom računu mobilne aplikacije MojE.ON.

Članstvo u E.ON Programu vjernosti prestaje u sljedećim slučajevima:

  • na zahtjev člana putem zahtjeva kroz mobilnu aplikaciju MojE.ON te
  • raskidom svih ugovora o opskrbi električnom energijom iz kategorije kućanstvo i/ili ugovora o opskrbi plinom iz kategorije kućanstvo koje je član sklopio s E.ON-om.

Članstvo u E.ON Programu vjernosti ne može se prenijeti na drugu osobu, a u slučaju prestanka članstva, bodovi skupljeni do trenutka prestanka članstva se mogu zamijeniti za pogodnosti u roku 90 dana od dana prestanka članstva. U suprotnom se neiskorišteni bodovi brišu.

E.ON može, bez posebnog prethodnog upozorenja, isključiti člana iz E.ON Programa vjernosti u slučaju sumnje da isti krši ove Uvjete, dokumente na koje se Uvjeti pozivaju ili važeće zakonske i/podzakonske propise.

E.ON zadržava pravo u svakom trenutku ukinuti mobilnu aplikaciju MojE.ON i E.ON Program vjernosti ili izmijeniti način, opseg i vrste pogodnosti koje E.ON pruža članovima E.ON programa vjernosti, a o čemu će ih obavijestiti putem mobilne aplikacije MojE.ON.

Danom otkaza članstva, danom raskida svih ugovora o opskrbi električnom energijom iz kategorije kućanstvo i/ili ugovora o opskrbi plinom iz kategorije kućanstvo koje je član sklopio s E.ON-om, danom isključenja člana odnosno danom ukidanja E.ON Programa vjernosti, član trajno gubi sva članska prava.

4. OBVEZE ČLANA

Član E.ON Programa vjernosti obvezuje se sudjelovati u istom i koristiti mobilnu aplikaciju MojE.ON u skladu s ovim Uvjetima, dokumentima na koja se Uvjeti pozivaju i važećim propisima.

Član E.ON Programa vjernosti ima isključivo pravo pristupa svom korisničkom računu u mobilnoj aplikaciji MojE.ON, zbog čega je dužan čuvati lozinku i onemogućiti njezino otkrivanje bilo kojoj trećoj neovlaštenoj osobi.

U cilju sprječavanja zlouporabe, član E.ON Programa vjernosti se obvezuje prilikom korištenja mobilne aplikacije MojE.ON poduzimati odgovarajuće sigurnosne mjere, kao što je odjava člana iz E.ON Programa vjernosti svaki puta nakon korištenja mobilne aplikacije MojE.ON.

U slučaju prijave zlouporabe i/ili gubitka mobilnog telefona na kojem je instalirana mobilna aplikacija MojE.ON, E.ON će blokirati korisnički račun člana E.ON Programa vjernosti te mu na e-mail dostaviti novu lozinku kojom može kreirati novi korisnički račun. E.ON će prenijeti sve bodove na novi korisnički račun člana Programa.

5. OSOBNI PODACI

E.ON obrađuje osobne podatke članova E.ON Programa vjernosti, odnosno kupaca isključivo za potrebe E.ON Programa vjernosti i u svrhu vođenja istog.

E.ON obrađuje one osobne podatke koje je prikupio od članova E.ON Programa vjernosti prilikom registracije putem mobilne aplikacije MojE.ON te one podatke koje je prikupio o članovima tijekom njihova korištenja E.ON Programa vjernosti. Radi dodatne provjere kupca prilikom registracije u mobilnoj aplikaciji MojE.ON, E.ON može od kupca zahtijevati dostavu dodatnih osobnih podataka koji pripadaju isključivo tom kupcu.

Pravila zaštite osobnih podataka E.ON-a koja sadrže više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci članova, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostalim povezanim informacijama, dostupna su na web stranici E.ON-a i unutar mobilne aplikacije MojE.ON.

Član E.ON Programa vjernosti dužan je bez odgode obavijestiti E.ON o promjeni svakog osobnog podatka koji se nalazi u njegovom korisničkom računu unutar mobilne aplikacije MojE.ON te E.ON ne snosi odgovornost za štetu koja nastane zbog neispunjenja ove obveze.

U korištenju aplikacije pojavljuju se promotivni materijali poslovnih partnera E.ON-a. Svrha promotivnih materijala je što E.ON partneri podržavaju i omogućavaju korištenje mobilne aplikacije, a sve u cilju pružanja što više pogodnosti krajnjem korisniku aplikacije.

Prilikom registracije u mobilnoj aplikaciji MojE.ON, kupac može izabrati daje li suglasnost E.ON-u za obradu njegovih osobnih podataka i u marketinške svrhe, odnosno u svrhu dostave promotivnih i informativnih materijala E.ON-a i njegovih poslovnih partnera, a sve do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja na adresu sjedišta E.ON-a ili na e-mail adresu info@eon.hr.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Član E.ON Programa vjernosti može svoj prigovor u vezi mobilne aplikacije MojE.ON i/ili E.ON Programa vjernosti uputiti E.ON-u na adresu Capraška ulica 6, 10000 Zagreb ili e-mailom na e-mail adresu info@eon.hr, na koji se E.ON obvezuje odgovoriti u pisanom obliku u zakonskom roku.

E.ON zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, onemogućiti korištenje mobilne aplikacije MojE.ON i elektroničkih kartica, povući ih iz opticaja ili zamijeniti drugom aplikacijom i karticama, o čemu će postojeći članovi E.ON Programa vjernosti biti pravovremeno obaviješteni putem mobilne aplikacije Moj E.ON.

E.ON je ovlašten jednostrano izmijeniti ove Uvjete, o čemu će obavijestiti postojećeg korisnika dostavom novih Uvjeta korištenja putem mobilne aplikacije MojE.ON i objavom na internetskoj stranici eon.hr.

Ovi Uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici E.ON-a dana 29.5.2020., a stupaju na snagu 1.6.2020.