Organizacijska struktura

Poslovnim aktivnostima E.ON grupe u Hrvatskoj upravlja tvrtka E.ON Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

E.ON Hrvatska u energetskom lancu vrijednosti sudjeluje kroz:

  • opskrbu električnom energijom (E.ON Energija d.o.o.)
  • projektiranje i izgradnju solarnih elektrana (E.ON Solar d.o.o.)
  • opskrbu plinom (E.ON Plin d.o.o.)
  • distribuciju plina (Koprivnica Plin d.o.o., Montcogim plinara d.o.o., Plin projekt d.o.o. i Moslavina plin d.o.o.)
  • pročišćavanje otpadnih voda (ZOV d.o.o.)

Opskrba energijom

Opskrba energijom i korisnička rješenja

Opskrba energijom

E.ON Energija drugi je najveći opskrbljivač električnom energijom u Hrvatskoj i vodeći pružatelj naprednih energetskih rješenja na našem tržištu. E.ON Plin nametnuo se kao treći najveći opskrbljivač plinom. Za opskrbu plinom zadužene su i naše lokalne tvrtke Plin projekt d.o.o. i Moslavina plin d.o.o.

U Hrvatskoj E.ON energentima i naprednim energetskim rješenjima opskrbljuje više od 200 tisuća kupaca (kućanstva, tvrtke, obrti).

Više o Plin projektu ...

Više o Moslavina plinu ...

Solarne elektrane

Solarne elektrane

Solarne elektrane

Slijedeći svjetske trendove za energetiku novog doba koja ide ruku pod ruku s rješenjima koja doprinose zaštiti okoliša, prva smo velika kompanija u Hrvatskoj koja i kućanstvima (E.ON Energija d.o.o.) i poduzetnicima (E.ON Solar d.o.o.) nudi napredna rješenja za korištenje čiste energije sunca. Specijalizirani smo za projektiranje i izgradnju solarnih elektrana po principu ključ u ruke.

Distribucija plina

Distribucija plina

Distribucija plina

Tvrtka E.ON Hrvatska predvodnik je konsolidacije tržišta plina u Republici Hrvatskoj i dosad je akvizirala četiri plinsko-distribucijske kompanije: Koprivnica plin-distribuciju plina d.o.o., Montcogim plinaru d.o.o., Plin projekt d.o.o. i Moslavina plin d.o.o.. Navedene kompanije upravljaju plinskom mrežom od oko 1700 kilometara na širem području Koprivnice, Sv. Nedelje, Donjeg Stupnika, Siska, Pleternice, Karlovca, Jastrebarskog, Kutine i Nove Gradiške.

Više o Koprivnica plinu ...

Više o Montcogim plinari ...

Više o Plin projektu ...

Više o Moslavina plinu ...

Infrastruktura

Infrastruktura

Infrastruktura

Društvo Zagrebačke otpadne vode d.o.o. (ZOV), utemeljeno u Zagrebu 1998. godine, zaduženo je za projektiranje, financiranje, gradnju i pogon Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ) i pripadajuće infrastrukture.

Projekt CUPOVZ prva je koncesija za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj koja Gradu Zagrebu omogućuje prilagođavanje i poštivanje ekoloških standarda Europske unije u području zaštite okoliša i voda. Temeljem Ugovora o koncesiji između Grada Zagreba i ZOV-a, ZOV je projektirao i 2007. završio gradnju CUPOVZ-a, a sada je preko sestrinskog društva Zagrebačke otpadne vode-upravljanje i pogon d.o.o. zadužen za upravljanje i rad uređaja te njegovo redovito održavanje.

ZOV se nalazi u vlasništvu konzorcija kojeg čine WTE Wassertechnik GmbH (WTE) iz Essena, innogy Aqua GmbH iz Mülheima te gradsko poduzeće Vodoprivreda Zagreb d.d. (VZ).

Ugovor: Financiranje, planiranje, izgradnja, upravljanje i održavanje postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda u Zagrebu (za ekvivalent od 1,2 milijuna stanovnika, IE)

Trajanje ugovora: 28 godina, do 15. prosinca 2028.

Vrijeme izgradnje: 5 godina (srpanj 2002. - kolovoz 2007.)

Više o ZOV-u ...