Voditelj tima u telesales odjelu

Viši računovođa (m/ž)

Lokacija: Zagreb

E.ON grupa jedan je od najjačih operatora europskih energetskih mreža i infrastrukture povezane s energijom te pružatelj naprednih rješenja za više od 50 milijuna kupaca diljem Europe. Poslovnim aktivnostima u Hrvatskoj upravlja tvrtka E.ON Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Energentima i naprednim energetskim rješenjima opskrbljujemo više od 200 tisuća kupaca u Hrvatskoj. Drugi smo najveći opskrbljivač električnom energijom i treći najveći opskrbljivač plinom te vodeći pružatelj naprednih energetskih rješenja na našem tržištu. Slijedeći svjetske trendove za energetiku novog doba koja ide ruku pod ruku s rješenjima koja doprinose zaštiti okoliša, prva smo velika kompanija u Hrvatskoj koja svim kategorijama kupaca nudi napredna rješenja za korištenje čiste energije sunca.

Tražimo odgovornu, samoinicijativnu i pozitivnu osobu s izraženim analitičkim i organizacijskim vještinama koja će s puno energije i volje voditi naš računovodstveni tim.

Opis posla:

 • koordinacija i vodstvo tima u odjelu računovodstva
 • usklada konta i provjera točnosti knjiženja s ciljem osiguravanja točnosti i potpunosti podataka u glavnoj knjizi
 • osiguravanje usklade s poreznim zahtjevima, lokalnim i grupnim računovodstvenim politikama
 • prikupljanje, knjiženje i arhiviranje dokumentacije za sve poslovne transakcije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: dugotrajnu imovinu, ulazne račune, izvještaje o troškovima, financijske račune i kreditne bilješke, promotivnu robu, plaćanja, knjiženja u glavnoj knjizi
 • izrada svih poreznih izvještaja, statističkih i godišnjih financijskih izvještaja, ostalih zakonski potrebnih izvještaja
 • upravljanje mjesečnim zadatcima i rokovima, sudjelovanje na izradi Godišnjih Financijskih Izvještaja i suradnja s revizijom
 • pružanje računovodstvenih savjeta u okviru područja stručnosti ostalim funkcijama
 • sudjelovanje u raznim internim projektima i / ili inicijativama
 • kontinuirano poboljšavanje i / ili uspostavljanje poslovnih postupaka i unutarnjih kontrola u području računovodstva / financija

Uvjeti:

 • VSS/VŠS i / ili profesionalni računovodstveni certifikat iz financija ili poslovne administracije s naglaskom na računovodstvo
 • napredno poznavanje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja te hrvatskih poreznih propisa
 • napredno poznavanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • iskustvo na položaju voditelja odjela ili voditelja tima je prednost
 • radno iskustvo s poznatim ERP rješenjima (kao što su: SAP, Microsoft Dynamics AX i Navision ili Oracle E-Business Suite) je prednost
 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu
 • sposobnost rada pod pritiskom, donošenja konciznih odluka i poštivanja rokova i visokih standarda kvalitete
 • točnost, pouzdanost, marljivost, neovisnost i fleksibilnost
 • uslužno orijentirani pristup internim klijentima i kolegama

E.ON Hrvatska nudi više od samo atraktivnih primanja:

 • suradnja u visoko motiviranom timu u međunarodnom radnom okruženju
 • mogućnost provedbi vlastitih ideja u poslu
 • moderno radno okruženje, mogućnosti individualnog razvoja i otvorenu kulturu komunikacije

Zainteresirani?

Ako vas je naša ponuda zainteresirala i ako ste spremni prihvatiti ovaj izazov, pošaljite nam na email hr@eon.hr svoj životopis i motivacijsko pismo na engleskom jeziku. Radujemo se vašoj prijavi!

Voditelj tima u telesales odjelu

Voditelj pozivnog centra i telefonske prodaje (m/ž)

E.ON grupa jedan je od najjačih operatora europskih energetskih mreža i infrastrukture povezane s energijom te pružatelj naprednih rješenja za više od 50 milijuna kupaca diljem Europe. Poslovnim aktivnostima u Hrvatskoj upravlja tvrtka E.ON Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Energentima i naprednim energetskim rješenjima opskrbljujemo više od 200 tisuća kupaca u Hrvatskoj. Drugi smo najveći opskrbljivač električnom energijom i treći najveći opskrbljivač plinom te vodeći pružatelj naprednih energetskih rješenja na našem tržištu. Slijedeći svjetske trendove za energetiku novog doba koja ide ruku pod ruku s rješenjima koja doprinose zaštiti okoliša, prva smo velika kompanija u Hrvatskoj koja svim kategorijama kupaca nudi napredna rješenja za korištenje čiste energije sunca.

Tražimo odgovornu, samoinicijativnu i pozitivnu osobu s izraženim komunikacijskim, socijalnim i organizacijskim vještinama koja će s puno energije i volje voditi našu službu za korisnike i telesales tim na poziciji.

Radna uloga

Tvrtka E.ON Hrvatska traži voditelja korisničke podrške koji će odgovarati direktoru  odjela korisničke podrške i biti odgovoran za funkcioniranje pozivnog centra i telefonske prodaje, što uključuje sljedeća očekivanja:

 • strateški razvoj korisničke podrške i telesalesa na višu razinu
 • operativna djelotvornost te organizacija besprijekorne korisničke podrške i telesales aktivnosti
 • povećanje učinkovitosti i fokus na djelotvornu automatizaciju
 • postavljanje standarda za vrhunsku korisničku podršku i telefonsku prodaju te ispunjavanje postavljenih standarda
 • izvršenje i analiza zadanih kategorija budžeta i ciljeva
 • razvoj tima kroz treninge i edukacije, motiviranje i uključenost

Idealni kandidat posjeduje:

 • iskustvo u vođenju tima/timova unutar pozivnog centra, po mogućnosti u uslužnom sektoru (npr. telekomu)
 • iskustvo u upravljanju prodajnim timom i vođenju prodajnih timova u pozivnom centru
 • znanje/iskustvo rada u energetskom sektoru je prednost
 • dokazano iskustvo s razvojem/transformacijom maloprodajnih djelatnosti je prednost
 • osnovno znanje iz poslovnog prava, radnih odnosa i uobičajenih praksi na hrvatskom tržištu rada
 • poznavanje maloprodajnog okruženja u Hrvatskoj
 • engleski jezik na komunikativnoj razini
 • PC: Aktivno korištenje MS Office paketa
 • sveučilišno obrazovanje

Vještine koje tražimo:

 • usmjerenost na ciljeve i rezultate
 • orijentacija prema tržištu i kupcima
 • planiranje i organizacija rada
 • vještine vođenja i motiviranja tima
 • sposobnost stvaranja učinkovitog tima
 • analitičko i konceptualno razmišljanje
 • odlučnost
 •  visoka razina otpornosti na stres

Zainteresirani?

Ako vas je naša ponuda zainteresirala i ako ste spremni prihvatiti ovaj izazov, pošaljite nam na email hr@eon.hr:

 • vaš životopis
 • motivacijsko pismo, u kojem navodite tri ključna čimbenika koji razlikuju dobar pozivni centar od prosječnog i kako vi možete doprinijeti tim čimbenicima u našoj tvrtki
Specijalist za upravljanje imovinom

Specijalist za upravljanje imovinom / Asset Management Specialist (m/ž)

Lokacija: Koprivnica

E.ON grupa jedan je od najjačih operatora europskih energetskih mreža i infrastrukture povezane s energijom te pružatelj naprednih rješenja za više od 50 milijuna kupaca diljem Europe. Poslovnim aktivnostima u Hrvatskoj upravlja tvrtka E.ON Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Koprivnica Plin tvrtka je za distribuciju plina, koja posluje kao dio grupe E.ON Hrvatska. Upravlja plinskom mrežom od 456 kilometara i pruža usluge operatora za 13.210 korisnika priključenih na plinski distributivni sustav na širem koprivničkom području.

Opis posla:

 • Priprema i kontrolira energetske uvjete priključenja građevina na plinsku infrastrukturu
 • Kontrolira poštivanje minimalnih tehničkih uvjeta kod izgradnje i rekonstrukcije građevina i instalacija od strane vanjskih suradnika
 • Izdaje energetske suglasnosti u svrhu priključenja na plin
 • Aktivno sudjeluje pri izradi tehničkih pravilnika, pravila i uvjeta
 • Priprema mišljenja i suglasnosti na tehničku dokumentaciju, pregledava i ovjerava ispravnost tehničke dokumentacije za plin izrađene od vanjskih pravnih osoba
 • Priprema dokumentaciju za tehničke preglede plinovoda, sudjeluje na tehničkim pregledima
 • Izrađuje ponude za priključenje na distributivni sustav
 • Sudjeluje u planiranju izgradnje plinske mreže i ishođenju dozvola za gradnju
 • Sudjeluje u procesu izdavanja ovlaštenja za izvođenje i ispitivanje kućnih priključaka i plinskih instalacija
 • Prema potrebi obavlja i ostale poslove unutar službe tehničkih uvjeta i kontrole

Uvjeti:

 • Minimalno viša stručna sprema (VŠS) tehničkog smjera, prednost strojarstvo
 • Iskustvo u projektiranju strojarskih instalacija - najmanje 2 godine
 • Orijentiranost na ostvarivanje ciljeva i rezultata
 • Proaktivnost, inicijativa, visok stupanj motivacije
 • Izražene komunikacijske i organizacijske vještine
 • Spremnost za rad u timu
 • Poznavanje zakonske regulative i pravilnika vezanih za prirodni plin i njegovu uporabu je prednost
 • Dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredno poznavanje rada MS Office paketa i CAD alata
 • Vozačka dozvola B kategorije / aktivan vozač

Nudimo:

 • Mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i usavršavanja
 • Rad u stimulativnoj okolini

Zainteresirani?

Pošaljite Vašu molbu i životopis našem Odjelu ljudskih potencijala na email hr@eon.hr

Voditelj tima u telesales odjelu

Voditelj tima u Telesales odjelu (m/ž)

Lokacija: Zagreb

E.ON grupa jedan je od najjačih operatora europskih energetskih mreža i infrastrukture povezane s energijom te pružatelj naprednih rješenja za više od 50 milijuna kupaca diljem Europe. Poslovnim aktivnostima u Hrvatskoj upravlja tvrtka E.ON Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Energentima i naprednim energetskim rješenjima opskrbljujemo više od 200 tisuća kupaca u Hrvatskoj. Drugi smo najveći opskrbljivač električnom energijom i treći najveći opskrbljivač plinom te vodeći pružatelj naprednih energetskih rješenja na našem tržištu. Slijedeći svjetske trendove za energetiku novog doba koja ide ruku pod ruku s rješenjima koja doprinose zaštiti okoliša, prva smo velika kompanija u Hrvatskoj koja svim kategorijama kupaca nudi napredna rješenja za korištenje čiste energije sunca.

Za naš Telesales tim tražimo novog kolegu/kolegicu.

Opis posla:

 • Odgovara za prodajni rezultat te provodi aktivnosti zadržavanja kupaca
 • Sudjeluje u definiranju standarda i metodologije u području pružanja korisničkih usluga
 • Vodi, motivira i procjenjuje učinak tima prodajnih agenata
 • Educira i motivira prodajne agente kroz učinkovito rukovođenje, mentorstvo i trening
 • Definira pokazatelje uspješnosti i njihovo učinkovito praćenje, kako bi se zadovoljili postavljeni ciljevi
 • Odgovara za edukaciju i razvoj novih agenata
 • Savjetuje tim o profesionalnim i stručnim temama
 • Osigurava usklađenost poslovnih procesa sa standardima grupacije i relevantnim zakonodavstvom
 • Pronalazi rješenja za kompleksne situacije s postojećim kupcima
 • Definira, provodi i kontrolira operativne procese telefonske prodaje
 • Pronalazi područja za poboljšanje procesa

Od kandidata očekujemo:

 • Minimalno SSS, po mogućnosti ekonomskog smjera
 • Iskustvo u rukovođenju timova (prednost)
 • Napredno poznavanja rada MS Office paketa (osobito Excela)
 • Fokus na stjecanje novih kupaca te prodaju proizvoda i usluga
 • Pozitivan stav prema promjenama
 • Fleksibilnost i orijentiranost na ostvarivanje postavljenih ciljeva
 • Organizacijske vještine, proaktivnost i spremnost na preuzimanje odgovornosti
 • Spremnost na rad pod pritiskom i putovanja unutar Hrvatske
 • Dobro znanje engleskog jezika

Zainteresirani?

Pošaljite vašu molbu i životopis našem Odjelu ljudskih potencijala na email hr@eon.hr. Molimo vas u molbi navedite tri karakteristike uspješnog pozivnog centra i telefonske prodaje u odnosu na prosječni pozivni centar i telefonsku prodaju.

Prodajni savjetnik

Prodajni energetski savjetnik (m/ž)

Lokacija: Zagreb i Split

U E.ON-u primjenjujemo inovativna rješenja i brinemo o svim kupčevim potrebama za energijom. Kroz individualan pristup svakom kupcu i implementaciju suvremenih tehnoloških rješenja za uštede, naši prodajni energetski savjetnici osiguravaju kompletnu uslugu koja kupcu donosi financijsku uštedu i smanjenje potrošnje energenata.

Zapošljavamo osobe:

 • izraženih komunikacijskih, prezentacijskih i prodajnih vještina
 • s iskustvom u prodaji
 • aktivne korisnike MS Office alata
 • aktivne vozače (B kategorija)

Opis posla:

 • odlazak na prethodno dogovorene sastanke
 • savjetovanje kupaca o načinima uštede na energentima
 • implementacija suvremenih tehnoloških rješenja za uštede
 • akvizicija novih kupaca
 • održavanje kontakata s kupcima

Nudimo:

 • kombinaciju uredskog i terenskog rada
 • odlične uvjete rada (moderni uredi, osiguran topli obrok, edukacija)
 • fiksnu plaću i iznimno motivirajući varijabilni dio plaće (bez gornje granice)
 • službeni automobil (korištenje 24/7)
 • mogućnost napredovanja unutar odjela/tvrtke

Zainteresirani? Pošaljite vaš životopis našem Odjelu ljudskih potencijala na email hr@eon.hr