E.ON - za zeleniju Hrvatsku i održiviju budućnost u kampanji Boranka

Boranka

Savez izviđača Hrvatske u suradnji s Hrvatskim šumama i HGSS-om pokrenuo je 2018. godine najveće volontersko pošumljavanje i obnovu opožarenih područja Dalmacije, kampanju simbolično nazvanu Boranka.

E.ON Hrvatska, kao društveno odgovorna kompanija i predvodnik energetske tranzicije, prepoznao je važnost ovog projekta te se pridružio kampanji kako financijskom potporom, tako i volonterskim doprinosom samoj sadnji isključivo autohtonih vrsta. Značajna opožarena područja Dalmacije trebaju našu pomoć kako bi ponovno postala pluća Hrvatske za čišći zrak i kvalitetniji život naših građana.

Važnost šuma ogleda se i u smanjenju količina štetnog CO2 čije su se emisije značajno povećale uslijed čovjekovog djelovanja. E.ON Hrvatska u skladu sa svojom misijom nastoji učiniti energiju čišćom, a potrošnju pametnijom, kako na korist svojih kupaca tako i na korist našeg planeta.